Rådgivning | 15. januar 2021

Hva er egentlig lønn og feriepenger, og hvorfor får vi det?

Hva er egentlig lønn?

Lønn er den betalingen en medarbeider får for å jobbe. Lønn utbetales vanligvis hver måned og består som regel av en grunnlønn pluss eventuelle tillegg.

Hva er lønnskostnader?

Lønnskostnader er altså det en virksomhet betaler sine ansatte for deres arbeidsinnsats. Man kan også bruke begrepet personalkostnad istedenfor lønnskostnad. Lønn er det som en virksomhet betaler sine ansatte for deres arbeidsinnsats.

Hva er forskjellen på brutto og netto lønn?

Bruttolønn er den lønnen man får før og andre diverse kostnader, som for eksempel lunsjkostnader, er trukket fra. Nettolønn er den lønnen man får utbetalt på konto, når skatt og kostnader er trukket fra.

Hva er forskjellen på fastlønn og timebasert lønn?

Den lønnen en arbeiderstaker mottar kan være fast, som vil si at man får en fast årslønn eller månedslønn. Dette gjelder ofte dersom man arbeider fulltid, eller hvis man har en viss stillingsprosent.

Man kan også få en timelønn, og få utbetalt lønn ut ifra hvor mange timer man arbeider den enkelte måned, som ofte gjelder for de som er deltidsansatt med varierende arbeidstid og arbeidsmengde.

Det kan også være vanlig å få en fast lønn i måneden, for deretter å få utbetalt ekstra for overtidsjobbing og provisjon.

Visste du at du har krav på en lønnsslipp

En lønnsslipp inneholder informasjon om lønnsutbetaling. Det er en kvittering som viser blant annet bruttolønn og hvor mye skatt arbeidstaker har betalt.

Hva er honorar?

Honorar er en godtgjørelsesform til utøvere av frie yrker eller næringsvirksomhet. Det vil si at mottaker av honorar ikke er fast ansatt med alminnelige faste lønnsvilkår.

Hva er arbeidsgiveravgift?

Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgivere er pliktig til å betale av lønnskostnader for alle sine ansatte. Normalt betaler arbeidsgiver 14,1% av din lønn i arbeidsgiveravgift. Satsene kan variere litt avhengig av hvor i landet man befinner seg.

Hva er feriepenger?

I Norge er det vedtatt gjennom ferieloven at arbeidstakere skal ha et minimum av ferie og tilhørende feriepenger. Minimum 10,2% av din lønn skal avsettes til feriepenger. Sjekk gjerne ut Visma sin feriepengekalkulatoren for å se hvor mye du får i feriepenger.

Sjekk hvor mye du får i feriepenger her: Feriepengekalkulatoren

Hvordan beregnes feriepenger?

De fleste av oss har fem uker ferie i året. Det er feriepengene vi skal leve av disse 5 ukene. Feriepengene spares opp litt etter lit for hver måned vi får lønn. Det er arbeidsgiver som setter av feriepengene våre. Disse utbetales i sammenheng med din ferie.

Kanskje du også vil lese mer om: Beregning og regler for feriepenger