16. august 2022

Jobbsøker? Dette kan Snapper gjøre for deg.

Jobbsøker? Snapper gir folk jobbtilbud, tips om aktuelle stillinger og utvider ditt nettverk innenfor arbeidslivet.

Tjenesten er gratis for kandidater og finansieres ved at bedrifter kjøper lisens på tjenesten.

Snapper benyttes av folk som er åpen for jobbtilbud, eller er på jobbjakt. I Snapper registrerer du din egen jobbprofil ved å besvare spesifikke spørsmål inne i tjenesten. Når registreringen er gjort vil hver enkelt bruker kunne logge inn og endre sin informasjon eller slette egen profil.

Formålet med å være registrert i Snapper er at du gjør deg selv tilgjengelige for Snapper sitt rekrutteringspanel som består av profesjonelle rekrutterere. Panelet vil aktivt jobbe for at du skal motta jobbtilbud og aktuelle henvendelser.

Åpen eller anonym profil?

Snapper har to type kilder som kan få tilgang på din profil etter ditt ønske:

  1. Snapper sitt eget rekrutteringspanel som består av profesjonelle rekrutterere
  2. Arbeidsgivere/bedrifter som har kjøpt lisens på snapper.

Når du registrerer deg i Snapper, står du fritt til å registrere en anonym profil som kun kan ses i sin helhet av Snapper sitt eget rekrutteringspanel.
Arbeidsgivere får da kun tilgang til en anonymisert jobbprofil hvor dine personopplysninger er skjult. På den måten er din profil ukjennbar for andre enn Snapper sitt rekrutteringspanel.

Registrerer du derimot en åpen profil så vil din profil og dine data være synlig for Snapper sitt rekrutteringspanel samt arbeidsgivere med Snapperlisens. Dine data vil da ikke være anonymisert. En åpen profil vil gi større aktivitet på din profil og flere jobbmuligheter da flere får tilgang.

Verdt å merke seg:
Som anonym bruker kan bedrifter med bedriftslisens se din jobbprofil unntatt personopplysninger. Dersom bedriften syns at øvrige informasjon er såpass interessant at det er ønskelig å få tilgang til kandidatens åpne profil så kan arbeidsgiver sende forespørsel til den aktuelle kandidaten hvor bedriften ber om å få se åpen profil. Som kandidat kan man da enten akseptere at profilen åpnes til kun denne arbeidsgiveren eller man kan avslå forespørselen å forbli anonym.

Trykk på bildet nedenfor å registrere deg nå