Sky Group er sertifisert Miljøfyrtårn

Sky Group har vært sertifisert miljøfyrtårn siden 2018. Valget om å tenke bærekraft var enkelt. Vår deltagelse i ordningen Miljøfyrtårn gir oss en årlig påminnelse om at våre tiltak, og vår driftsmodell betyr noe. Miljøfyrtårn har gitt oss mulighet til å jobbe systematisk med forbedring på områdene klima og miljø, samt sette ambisiøse mål for virksomheten.

Vår største målsetting hittil har vært å bli en 100% papirløs bedrift. Dette målet nådde vi i 2020.

Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn

Med miljøfyrtårn kan vår virksomhet:

 • jobbe systematisk med forbedring på klima og miljø
 • sette ambisiøse mål for virksomheten
 • definere egnede tiltak for å nå målet
 • samle inn data for å måle effekten av tiltakene
 • vurdere om innsatsen har gitt ønsket effekt
 • justere eller planlegge nye mål og tiltak

Med miljøfyrtårn får vår virksomhet:

 • komplett oversikt over miljøarbeidet og god miljøstyring
 • verdifull innsikt i oppnådde resultater og statistikk
 • solid grunnlag for å evaluere, justere og planlegge mål og tiltak
 • god mulighet til å finne nye forbedringsmuligheter
 • hjelp til å bli gradvis grønnere

Vi skal fortsette å ta kloke valg og unngå grønnvasking