Dette er en jobbanalyse

Sky Group

En jobbanalyse gjennomføres for å sikre behovet til deg som kunde. Den hjelper oss med å sørge for riktig bruk av ressurser. Folk i arbeid er den største kostnaden for enhver bedrift, men dersom folk genererer avkastning så kan rekruttering være den mest fornuftige investeringen du noengang har gjort, så fremt at du har skaffet deg riktig person på riktig sted i bedriften.

Første del av en rekrutteringsprosess er det som heter jobbanalysen. Her kartlegger vi hva slags arbeidsoppgaver stillingen skal ha ansvar for og hva slags kompetanser vedkommende trenger.

Videre skal vi skrive en stillingsutlysning/stillingsbeskrivelse. Denne jobbanalysen vil da være gull verdt. I denne analysen finner du nemlig all informasjon som er vesentlig for stillingen. Dette være seg alt fra lønnsvilkår, ønsket kompetanse, arbeidstid etc.

En jobbanalyse inneholder følgende punkter:

Hvilke krav er satt til kandidatens kompetanser?

Hvilke ansvarsområder skal stillingen ha?

Hvordan ser behovet ut frem i tid?

Hvilket behov finnes for opplæring og innkjøring til stillingen?

Ønsker du hjelp med din jobbanalyse?

Home » Nyheter » Dette er en jobbanalyse