Kandidat, Rådgivning, Rekruttering | 9. februar 2022

Kjære nyansatt - Dette bør du vite.

Sky Group

Det skrives mye om forventninger og krav til arbeidsgiver, men hva med kandidatene? Det er tross alt kandidatenes marked om dagen.

Denne artikkelen er til deg som er nyansatt eller som går rundt på jobbintervjuer, og føler du har en stor verdi for næringslivet akkurat nå. Du har typisk fått flere jobbmuligheter og er passe høy og mørk om dagen.

Oppfør deg profesjonelt uansett hvor mange jobbtilbud du får.

La essensen i denne artikkelen være: Oppfør deg profesjonelt uansett hvor mange jobbtilbud du får. Norsk næringsliv trenger at du gjør det akkurat nå, mer enn noen gang.

Dette kan ikke du vite.

Dersom du aldri har drevet en bedrift eller sittet i en lederposisjon med personalansvar så kan ingen forvente at du forstår mekanismen i en ansettelsesprosess. Våre 7 punkter under skal hjelpe deg i å forstå din egen posisjon i et økonomisk perspektiv for en bedrift.

1. Du er en godt gjennomtenkt beslutning

Enhver ansettelse gjennomføres fordi det er en rolle som skal fylles og arbeidsoppgaver som skal utføres. Før du fant annonsen til den ledige stillingen, eller før du ble kontaktet så har det skjedd en prosess i forkant internt hos bedriften.

Dette har skjedd i forkant: En eller flere ledere har sammen konkludert med at det er et behov for en bestemt profil. Det er satt sammen en liste med hvilke arbeidsoppgaver den bestemte rollen skal fylle. Noen har enten nå i forbindelse med denne stillingen eller tidligere utlysninger av stillingen sittet å brukt mange timer eller kanskje dager på å tenke igjennom arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidsmetodikk, teamsammensetning, lønnsmodell, arbeidsverktøy og arbeidsplass for akkurat deg. Noen har sittet og visualisert hvordan den profilen som kommer inn skal være både når det kommer til personlighet, og når det kommer til evner og erfaring. Du skal vite at dette er en nøye gjennomtenkt prosess, og resultatet av ansettelsen er svært viktig bedriften.

2. Du blir kontaktet av en rekrutterer/arbeidsgiver

Det er alltid hyggelig å føle seg ettertraktet, og ingen blir sint når man får jobbtilbud. Eller jo, faktisk er det noen som blir det fordi de føler at de er mer verdt enn rollen som tilbys. Husk at det er vanskelig for en rekrutterer å vite hvilken verdi du har satt på ditt eget hode. Husk også at du skal besvare alle jobbhenvendelser med en hyggelig tone for neste gang er det nettopp denne rekruttereren eller dette selskapet som sitter med din drømmejobb. Har du da lagt igjen et dårlig inntrykk så havner du bakerst i bunken. Din personlighet er ditt verktøy, bruk det til å bygge positive relasjoner i arbeidslivet. Rekrutterere/headhuntere er vanlige mennesker, du legger igjen et tydelig spor ved å oppføre deg dårlig. Ville du ansatt eller jobbet med en person som kalte deg F.… ordet før dere i heletatt hadde hatt første arbeidsdag?  Ville du hjulpet noen med å få seg ny jobb dersom du mottok trusler? Nei, arbeidslivet er som livet generelt- vi ønsker å ha gode mennesker rundt oss. Mennesker som gir oss verdi og gode vibber. Norges lover tvinger ingen til å ansette noen som ikke er skikket til en stilling.

(I jobb-byen www.snapper.city har du mulighet til å legge inn dine kriterier for lønn dersom dette er et viktig kriterie for deg i jobbsøkerprosessen.)

3. Ditt jobbintervju, oppfør deg profesjonelt

Du blir invitert til intervju. Det skal du se på som et stort komplement. Noen har sett noe bra og fint med nettopp deg og din profil.

Før du kommer inn til intervju har dette skjedd:

En rekrutterer, eller leder har brukt tid på å forberede seg til samtalen han/hun/hen skal ha med akkurat deg. Noen har satt av tid til å studere din jobbprofil, din søknad og i dagens digitale verden kan man også forvente at en nysgjerrig intervjuer har tatt seg tid til å google deg. Kanskje har intervjuer tatt en titt på dine åpne nettprofiler som f.eks. Facebook, LinkedIn og Instagram. Den som intervjuer deg, vet ganske mye om deg allerede før du kommer inn til intervju. Intervjuer har dyttet alt annet til side for å prioritere en time sammen med deg. Kanskje har vedkommende til og med forsaket viktige ting i eget liv fordi vedkommende anser møtet med deg som såpass viktig at det ikke kan forsakes.

Tenk om du ikke dukker opp og ikke orker å gi beskjed fordi du har fått et annet jobbtilbud.

Hva ville du selv følt i denne situasjonen som intervjuer eller arbeidsgiver?

4. Du er den utvalgte, ta ansvar

Du har fått jobben og takket ja. Nå står opplæring for tur.

Før du kommer til din første arbeidsdag har følgende skjedd:

En eller flere medarbeidere i selskapet har brukt mange dager og kanskje uker eller måneder på å planlegge hvordan din (nyansattes) velkomst til selskapet skal foregå. Ingenting er tilfeldig selv om kanskje du kan føle det slik. Kvaliteten på ledergruppen gjenspeiler kvaliteten på din opplevelse av din velkomst.

Enhver bedrift har en plan for opplæring og enhver leder gjør så godt han/hun/hen kan ut ifra de rammene og kunnskapen vedkommende har tilgjengelig.

Noen har satset sine kort på deg og ofret sitt eget rykte for deg. Noen har ønsket å satse på deg. Noen har informert resten av selskapet om din ankomst. Alle venter spent på at nettopp du skal tre inn dørene enten fysisk eller digitalt. Som nyansatt er du gjesten som skal tilpasse deg og vokse inn i selskapet. Hva tror du skjer dersom du sier opp jobben etter to dager? Hvilken påvirkning vil dette ha på de som trodde på deg, og i hvilket lys setter du han/hun/hen som fortalte alle andre at du var riktig person? Hvilken konsekvens får det dersom du ikke dukker opp på jobb første arbeidsdag? Har du et ansvar for kjedereaksjonen du setter i gang dersom du tar en helomvending å «ghoster» både selskapet og rekruttereren/lederen?

MERK: Allerede på dette tidspunktet er det brukt minst 100 000 Nok på din ansettelsesprosess i form av annonseutgifter, rekrutteringsutgifter, arbeidstimer på intervju, utarbeidelse av avtaler, kontrakter og opplæringsmateriale. Dette allerede før du har mottatt din første lønn. Allerede på dette tidspunktet er det kritisk dersom du avslutter arbeidsforholdet. Har du noen gang kjent på dette ansvaret og vært bevisst på dette?

5. Du fungerer ikke i jobben din, hvilke konsekvenser har dette for bedriften?

Verste scenario for en bedrift er at du ansettes for så å forsvinne utav selskapet før du har dekket inn kostnaden bedriften har hatt på din ansettelsesprosess. Den har du oftest ikke klart å tjene inn før deg har gått 3-6 måneder. Det er to veier utav et selskap:

1. Du sier opp jobben

2. Selskapet avskjediger deg.

Det finnes mange grunner til at din arbeidsgiver mener at du ikke fungerer i jobben din. Her er noen av grunnene:  

 1. Du er forsinket til avtaler
 2. Du har et uryddig privatliv som går utover jobben
 3. Du mestrer ikke de arbeidsoppgavene du er gitt
 4. Du jobber ikke, men gjør alt annet
 5. Du når ikke dine gitte mål
 6. Du ser problemer i alt og skaper negativ energi som går utover dine kollegaer.
 7. Du er uhøflig og gjør deg selv uønsket
 8. Du setter i gang lønnsforhandlinger og krav som er urimelige og ikke i tråd med dine ansvarsområder.

Selskapet står i en situasjon der de rett og slett ikke kan ha deg med videre på reisen fordi selskapet taper penger på deg istedenfor å tjene penger på deg. Dersom du ikke trodde det var mulig, se her:

 1. Du har tatt plassen til en annen som kanskje kunne utført jobben bedre?
 2. Du gjør at kundene flykter istedenfor at de kommer inn til selskapet
 3. Din kommunikasjon internt og eksternt skader selskapets renommé
 4. Du bryter loven, normen, selskapets verdier og er rett og slett farlig for selskapets fremtid.

Tenk på: Hvilken verdi skaper du for din arbeidsgiver? Det vi vet 100% sikkert er at du er nødt til å gi selskapet en eller annen form for verdi for å få lov å bli med videre.

Vi skiller verdi i to ulike kategorier:

a, Umiddelbar, målbar verdi: Dette er typisk inntjening av en selgers salg hvor kunde faktureres og selskapet tjener penger raskt på din leveranse.

b, Langsiktig umålbar verdi: Du utfører arbeid hvor resultatet ikke er synlig umiddelbart, men vil gi selskapet inntjening på lengre sikt. Dette jab typisk være på kundeservice, i resepsjonen eller du har utviklet en teknologisk løsning som etterhvert skal rulles ut til kunder.

6. Lønnen du har fått reflekterer din verdi for selskapet

Har du en høy lønn er det et signal om at jobben du utfører gir selskapet stor verdi. Har du lav lønn er det et signal om at du er viktig, men jobben du gjør innbringer ikke høy kapitalvekst for selskapet som enkelt kan måles i kroner og øre. Når du avskjediges så er det på bakgrunn av at du skader bedriften mer enn du bidrar til positiv vekst. Det er et signal man skal lære av og ta med seg videre og jobbe med. Får du fyken gang på gang i dine jobber? Da kan du ikke lengre skylde på arbeidsgiverne, her må du inn i glasshuset og se på egen adferd. En karriererådgiver kan være en løsning, eller en venn, bekjent eller et familiemedlem.

Du kan kontakte Sky Group sine karriererådgivere HER

Husk: Enhver ansettelse har en tiltenkt verdi, ellers hadde aldri rekrutteringsprosessen funnet sted.

7. Dine krav- din egen grav

Det er flott at du har egne meninger, krav og forventninger, men er de rimelige ovenfor arbeidsgiver? For å vite det så må du vite verdien av arbeidet du gjør. Først når du vet hva ditt arbeid er verdt for selskapet vet du hva som er din riktige lønn. Du kan få hjelp med en slik avveining av en karriererådgiver HER

 • Alt du gjør eller ikke gjør i din rolle får en direkte konsekvens for selskapets økonomi. Ja det høres voldsomt ut, men det er tilfelle.

Dette skjer før du får dine mål og forventninger: En leder har satt rammene for hva du skal levere og avklart dette med deg. Samme leder har gitt sin egen leder beskjed om at du skal levere dette målet. Lederen sin leder har igjen gitt tallene videre til toppledelsen i selskapet som setter det endelige budsjettet. Når dine tall eller prestasjoner uteblir, så får det en direkte effekt på din leders budsjett, som igjen får en effekt på din leders lederens budsjett. Dersom du tar med i beregningen at en leder som regel får lønn ut fra andre sine prestasjoner så kan du jo selv tenkte deg ringvirkningene og effekten av at du ikke presterer? Ja det kan fort bli dårlig stemning når noen ikke er med å drar lasset.

Så.. Hva har du å tape på å si opp jobben etter to dage,r eller ved å bare forsvinne uten ett eneste ord?

Svaret du her gir er helt avhengig av dine verdier og hvem du er som person.

Spør deg selv:

 • Hvilken konsekvens får mine valg for de rundt meg?
 • Hvilke konsekvenser får valget mitt for fremtidige muligheter?

I 2022 handler det om å bygge eget varemerke. Du er et varemerke- bygg opp, og bygg det for fremtiden