Behandling av personopplysninger ved registrering i Snapper.

Når du registrerer deg i Snapper ber vi deg oppgi enkelte personopplysninger som er nødvendig for å kunne yte tjenesten som Snapper er ment å være. I tillegg gir vi deg valgfrihet til å legge til ytterligere informasjon for at vi skal bli bedre kjent med deg som kandidat.

Disse opplysningene vil benyttes av arbeidsgivere/bedrifter som har kjøpt bedriftslisens på Snapper med formål om å finne aktuelle kandidater for egne rekrutteringsprosesser.

Dersom du har bedt om at din jobbprofil skal være anonym så er det kun Snapper City sitt rekrutteringspanel som vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dersom du har krysset av for at din profil skal være åpen så vil både Snapper sitt rekrutteringspanel og eksterne bedrifter ha tilgang til all data du har lagt inn ved registrering av din profil.

Arbeidsgivere og rekrutteringspanelet benytter informasjonen du som kandidat har registert til å vurdere om du er egnet til en stilling, etablere ansettelsesforhold, oppfylle lovpålagte krav og for å kommunisere med deg. Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene, og vil deretter slettes med mindre det foreligger lovbestemt oppbevaringsplikt for opplysningene.

Du kan på forespørsel til arbeidsgiveren eller direkte til Snapper be om innsyn i de personopplysningene som oppbevares om deg, og få informasjon om hvordan dataene dine blir behandlet. Dersom registrerte opplysninger om deg er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve å få dem rettet, supplert eller slettet i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Samtlige avtaler Sky Group gjør med bedrifter som ønsker lisens på Snapper inneholder egne vilkår og databehandleravtale som sikrer at bedriftene ivaretar ditt personvern. Du kan lese databehandleravalen HER

Sky Group er ansvarlig for data som ligger lagret i Snapper og Sky Group sine systemer, arbeidsgiver er ansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med din rekrutteringsprosess som går i dialog utenfor Sky Group og Snapper sine systemer.

Samtlige bedriftskunder som har tilgang på en brukerlisens på Snapper sin tjeneste har signert en GDPR avtale og Snapper sine Abonnementsvilkår som sikrer dine rettigheter som kandidat, samt din rett til innsyn.

Snapper sitt rekrutteringspanel består av samtlige rekrutteringsagenter som jobber på vegne av Sky Group. For å sitte i Snapper City sitt rekrutteringspanel har rekrutteringsagenten som kan være ansatt i Sky Group eller være selvstendig næringsdrivende og jobbe med Sky Group som opphavsmann signert en oppdragsavtale inkludert taushetserklæring, databehandleravtale og vilkår som sikrer våre kandidaters personopplysninger.

Her finner du Protokoll over behandlingsaktiviteter og lagring etter artikkel 30 i personvernforordningen for Snapper City og Sky Group som selskap: Les protokoll

Har du spørsmål i forbindelse med behandling av dine personopplysninger ved registrering i Snapper, ikke nøl med å kontakte oss.