Hjelpesenter

Rett til innsyn

Lurer du på hvilke opplysninger vi har om deg?

Lurer du på hvorfor vi behandler personoppysningene dine eller hvilke opplysniger vi har lagret om deg? Da kan du benytte deg av innsynsretten din.

Innsynsretten går ut på at du kan spørre oss om hvordan opplysningene om deg behandles hos oss, og du kan få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg.

Nederst i artikkelen har vi laget et skjema som du kan bruke dersom du vil be om innsyn eller ha mer informasjon.

Her er svar på noen viktige spørsmål

Hva er formålet med databehandlingen?

Velfungerende arbeidsmarked

Snapper.city skal bidra til et velfungerende arbeidsmarked gjennom en plattform for arbeidsmarkedet. Vi lagrer og behandler personopplysninger for å gjøre det enklere for jobbsøkere å finne jobb, og for andre arbeidsgivere å skaffe arbeidskraft. Dette er i tråd med visjonen for Snapper City om å redusere ledighetstallene i Norge.

 

Profilering og tilpasset innhold

Dersom du selv har samtykket til det, vil du kunne motta innhold som er tilpasset deg, basert på personopplysningene vi samler inn på Snapper City. Dette vil for eksempel kunne være forslag om jobber som kan være relevant for deg.

 

Statistikk og kunnskap om arbeidsmarkedet

Sky Group benytter opplysningene fra Snapper City til å utvikle statistikk og kunnskap om arbeidsmarkedet. Les mer om Sky Group sine generelle personvernerklæring.

 

Hvor lenge lagres opplysningene?

Opplysningene vi trenger for at du skal kunne ha en profil på www.snapper.city, lagres inntil du sletter profilen din hos oss. Opplysningene du gir fra deg ved bruk av de ulike tjenestene, lagres så lenge du har valgt å ta i bruk tjenesten på Snapper City.

Dersom du velger å slette opplysningene fra din profil, slettes også dataene hos oss. Sky Group behandler også opplysninger for statistikkformål. Statistikken vil aldri inneholde personopplysninger.

Vi vil sende deg henvendelse for å påminne deg om din profil og ditt behov for profil på Snapper City. Når du ikke trenger at din profil ligger ute på Snapper City står du fritt til å slette hele profilen, og alle dine data som er lagret hos Snapper City.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger?

Samtykke

Når du tar i bruk og legger informasjon inn på innloggede tjenester hos Snapper City, samtykker du til at vi kan behandle personopplysninger om deg. Du kan selv velge hvilke tjenester du vil samtykke til at vi behandler personopplysninger for, herunder deling av jobbprofil med arbeidsgivere. Du kan når som helst trekke ditt samtykke.

 

Hvilke opplysninger om deg har vi lagret?

I Sky Group ønsker vi å gi deg bistand om veivalg, råd og tips om din karrierevei. Vi bistår med å få deg som jobbsøker ut i ny jobb ved å knytte deg og din jobbprofil opp mot aktuelle arbeidsgivere. Jo bedre vi kjenner deg, jo bedre kan vi tilby gode råd og løsninger til rett tid. Derfor lagrer og bruker vi informasjon om deg.

Å ivareta dine personopplysninger er fundamentalt for å bygge og vedlikeholde en sterk relasjon og tillit med deg, derfor tar vi alle relevante tiltak for å beskytte dine personopplysninger.

Avhengig av tjenesten eller produkt registrerer og bruker vi forskjellige typer personopplysninger. Personopplysningene er informasjon om deg som du formidler eller som du har tillatt oss å lagre, blant annet:

 • grunnleggende personinformasjon som navn og kontaktinformasjon
 • Økonomisk informasjon som lønnsnivå
 • informasjon om utdanning og yrke
 • detaljer om tjenestene og produktene vi tilbyr deg og dine preferanser mot de

Hvis du tror at vi har data om deg som er utdatert eller irrelevant så er du velkommen til å kontakte oss.

Hvem deles opplysningene med?

Arbeidsgivere med lisens hos Snapper City. 

Dersom du ønsker kan du dele personopplysningene med arbeidsgivere inne på Snapper City. Tilgang til valg og tjenesten styrer du selv via “mine sider” hvor du har eget brukernavn og passord.  Alle arbeidsgivere med riktig rettighet, vil kunne se din jobbprofil i vårt kandidatsøk, dersom du velger å gjøre den synlig for arbeidsgivere. En slik deling innebærer at de kan se alle opplysningene du har oppgitt i din CV.

Arbeidsgivere må godta vilkårene våre efor å kunne bruke tjenestene. Vilkårene innebærer at arbeidsgivere kun kan bruke tjenestene i forbindelse med rekruttering til ledige stillinger. Det er ikke tillatt å bruke tjenesten til andre formål.

 

Sky Group benytter hovedsaklig to systemer for lagring av persondata.

 1. www.snapper.city – Her lagres informasjon som du selv har registrert hos oss. Serveren som Sky Group benytter både til hjemmeside og Snapper City ligger innenfor EU.
 2. www.manatal.com – Her lagres data som du har gitt oss når du har søkt på en jobb via våre karrieresider. Manatal sin server ligger innenfor EU.

Sky Group benytter underleverandører på enkelte tjenester. Se link under for mer informasjon om vårt personvern.

Sky Group har signert GDPR avtale med samtlige av sine samarbeidspartnere for å sikre at all data for våre kunder blir godt ivaretatt. Vi følger opp våre samarbeidspartnere ved årlig revisjon hvor vi etterspør eventuelle endringer i den signerte GDPR avtalen. Dette være seg f.eks endring av underleverandører.

 

Personvern Sky Group og Snapper City

Hvor lenge lagrer dere opplysningene mine? Eller dersom det ikke er mulig å komme med en endelig lagringstid, hva er det som avgjør hvor lenge opplysningene mine vil bli lagret?

Sky Group gjennomfører årlig revisjon i mai måned. All chat og epost korrespondanse slettes ved årlig revisjon slik at det kun oppbevares historikk 12 måneder tilbake i tid.

Du registerer din digitale jobb profil på www.snapper.no: Her har du selv full kontroll på opprettelse og sletting av din egen profil. Du kan når som helst gå inn og avslutte din konto via “mine sider”.

Du sender oss en søknad og registrerer deg via våre karrieresider. Ved å registrere deg på våre karrieresider så vil det opprettes en profil internt hos Sky Group. Det er ingen automatikk i sletting av denne profilen med mindre du selv ønsker denne slettet. Vi beholder profilen for å kunne kontakte deg når vi har stillinger som er aktuelle dersom jobben du søkte på ikke førte til et nytt arbeidsforhold for din del. Din profil blir liggende lagret med en maxtid på 3 år dersom det ikke er aktivitet på profilen. Aktivitet betyr at du er en aktiv jobbsøker og ønsker assistanse fra Sky Group.

Hvor har Sky Group hentet opplysningene mine?

Sky Group mottar din informasjon på følgende måter:

 1. Du registrerer din digitale jobb profil på www.snapper.city
 2. Du sender oss en søknad på en stilling via våre karrieresider
 3. Du sender oss epost med personlig informasjon

Vi mottar kun den informasjonen som du selv gir oss.

Tar Sky Group automatiserte individuelle avgjørelser? og i så fall, hvilke logikk ligger bak, og hvilke følger kan det ha for meg?

Sky Group har ingen helautomatiske dataprogram som tar avgjørelser uten at et menneske har reell innvirkning på avgjørelsen.

Rettigheter ved automatiserte avgjørelser

Jeg ønsker å hente ut all data som Sky Group har om meg. Hvordan gjør jeg dette og hvor lang tid tar det å motta dette?

Du kan når som helst be om en kopi av alle opplysningene dine- også elektroniske spor, metadata og hvilke personprofiler du er tildelt. Dersom henvendelsen sendes elektronisk skal kopien også være elektronisk og i vanlig filformat. Sky Group gir deg innsyn uten ugrunnet opphold og normalt senest innen 30 dager. Benytt deg gjerne av skjemaet nederst i denne artikkelen.

Vi skiller mellom strukturert og ustrukturert data.

Strukturert data er data som er lagret i selskapets systemer, som f.eks din jobbprofil i Snapper eller din jobbprofil ved søknad på stillinger som ligger utlyst i vår karriereportal. Denne informasjonen kan vi enkelt sende deg kopi av ved ønsket innsyn.

Ustrukturert data er data som ikke er satt i system, som f.eks kommunikasjon via Teams, chat  samt epost. Vi kan dessverre ikke gi deg data som gjør at vi må utgi andre parter. Dvs mailkommunikasjon hvor andre parter er involvert som ikke har samtykket til uthenting av data. Vi viser til Personopplysningsloven Kapittel 4, §16

Koster det noe for meg å hente ut mine data hos Sky Group?

Å benytte seg av innsynsretten sin skal være gratis. Dersom du ber om mer enn en kopi, kan vi likevel ta et rimelig administrasjonsgebyr. Dersom det har gått noe tid siden sist du ba om kopi, og det er grunn til å gå ut ifra at virksomheten nå behandler flere eller andre personopplysninger enn sist, kan du be om en ny, gratis kopi.

Ved krav om innsyn som er klart grunnløse eller overdrevne, kan vi nekte å gi innsyn eller kreve et rimelig administrasjonsgebyr. I disse tilfellene er det vi som må vise hvorfor kravet er grunnløst eller overdrevent. Hovedregelen er fremdeles at du har rett til innsyn uten begrunnelse.

Kan Sky Group nekte meg innsyn? Eller finnes det noen områder hvor innsynsretten ikke gjelder?

Noen ganger kan vi nekte deg innsyn. Innsynsretten gjelder ikke dersom:

 • opplysningene er av betydning for Norges utenrikspolitiske interesser eller nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser. Dette unntaket gjelder bare dersom det også kan gjøres unntak fra allment innsyn for slike opplysninger etter offentlighetsloven §§ 20 og 21 (lovdata.no).
 • det er påkrevd å hemmeligholde opplysningene av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring eller rettslig forfølging av straffbare handlinger.
 • det er utilrådelig at du får kjennskap til opplysningene av hensyn til helsen din eller forholdet ditt til nære pårørende.
 • opplysningene er omfattet av lovfestet taushetsplikt.
 • det er i strid med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige interesser å gi innsyn, medregnet hensynet til deg selv.
 • innsynet vil krenke rettighetene og frihetene til andre.

Dersom vi nekter deg innsyn, skal du ha en skriftlig begrunnelse uten ugrunnet opphold og normalt seinest innen en måned. Vi må også gi deg en presis henvisning til hvilken unntakshjemmel som er begrunnelsen, altså hvorfor du ikke får innsyn.

Hva sier datatilsynet om innsyn?

Mange tar kontakt med Datatilsynet fordi de har spørsmål om hvordan personopplysningene deres blir behandlet. Dette må virksomhetene selv svare på. Retten til innsyn sikrer at du får svar på spørsmålene dine.

Ved å be om innsyn kan du også bli oppmerksom på feilaktige opplysninger om deg selv, og i verste fall lovbrudd. Dette er altså et redskap som gir deg mulighet til å selv følge med på hva som skjer med dine opplysninger.

Noen ganger kan det være overraskende å se hvor mange opplysninger en virksomhet har lagret om deg. Å ha innsikt i hvilke opplysninger de lagrer, setter deg i bedre stand til å ta informerte valg om hvilke tjenester du ønsker å benytte.

Datatilsynet har skrevet en rapport “Hva vet de om meg” som viser hvilke personopplysninger fire vanlige norske virksomheter har lagret.

Hva vet de om meg?

Innsynsskjema

Datatilsynet har laget et skjema som du kan bruke når du ønsker informasjon om eller innsyn i personvernopplysninger som vi har om deg. Skjemaet benyttes når du ber om innsyn etter personopplysningsloven, og kan brukes enten du vil vite mer om opplysninger lagret om deg selv, om barna dine, eller noen du handler på vegne av.

Merk: om skjemaet benyttes på ipad eller iphone må du arkivere pdf skjemaet i filer og deretter fylle ut i Acrobat.

Dersom du ønsker slikt innsyn ber vi deg om å fylle ut skjema under, last ned og send dette elektronisk pr epost til: kontakt@skygroup.no

Home » Hjelpesenter » Rett til innsyn