Priser på rekruttering

For å gi deg en pris på ditt rekrutteringsoppdrag trenger vi å vite hvilken stilling/stillinger som skal besettes. Vi trenger å vite hvor i verden stillingen befinner seg, og hvilke krav du som arbeidsgiver har til kandidaten som skal ansettes. For å finne svar på dette gjennomfører vi en kravspesifikasjon sammen med deg som kunde. Gjennomgang av en kravspesifikasjon tar ca 30 minutter og gir et godt grunnlag begge veier for den kommende rekrutteringsprosessen.

Vi kjenner arbeidsmarkedet i Norge og Sverige godt. På bakgrunn av informasjonen som kommer frem i kravspesifikasjonen, tar vi en avveining på hvordan markedet er innenfor bransje og område vi skal gjennomføre søk. På bakgrunn av dette mottar du et uforpliktende tilbud på rekrutteringsprosessen.