Rekrutteringspanelet i Snapper City!

Rekrutteringsplattformen Snapper City stiller med et massivt rekrutteringspanel som skal bidra til at “du og jeg” får oss ny jobb raskere, og til å styrke næringslivets tilgang på god arbeidskraft.

Rekrutteringspanelet i Snapper City består av norske og svenske rekrutterere/headhuntere som sitter spredt rundt omkring i den store vide verden og jobber fra egne hjemmekontor/kontorer. Samtlige rekrutterere i panelet er selvstendige agenter som jobber på oppdrag for Sky Group.

Rekrutteringspanelet består idag av ca 50 aktive agenter. Visjonen til Snapper er at hvem som helst skal kunne sitte i panelet og bidra til at folk kommer seg ut i jobb, og ikke minst bidra til at norske og svenske bedrifter får det mannskapet de trenger for å vokse å skape flere arbeidsplasser.

En god jobb betyr alt, nesten.

Team Snapper

Kunne du tenke deg å sitte i rekrutteringspanelet til Snapper City? Kontakt oss da vel!