Stillingsanalyse

Stillingsanalyse  

For stilling:  

Oppdragsgiver:   
Kontaktperson:   
Telefon/Mobil:   
Hjemmeside:  
Epost:  
Dato:  
Turnover på avdelingen?  
     
Lederstil/Avdeling? 
    
Andre rammebetingelser: (Marked/Produkter/Tjenester/myndighets og bransjekrav)  
     
 Rammebetingelser- Stilling:    
Lønn:    
Bonus/provisjonsordning:   
Bilordning:    
Forsikringer:    
Pensjonsordninger:    
Telefon:    
Bedriftshelsetjeneste:    
Prøvetid:   
Forventet utvikling i lønn:   
Opplæring, Kurs:     
Arbeidstid:    
Reising:     
Hjemmekontor:    
Overtid:    
Ferieavvikling:
Weekendarbeid:   
Avansemuligheter:    
Andre betingelser:         
Forventede resultater i stillingen:    
      
Hvordan måles resultatene? (KPI`er)  
      
Hvordan bidrar man til å oppnå resultatene fra øvrige funksjoner/avdelinger?    
      
  Hva slags ressurser har medarbeideren tilgjengelig for å nå sine mål?  
      
Ansvarsområder:     
      
Arbeidsoppgaver i stillingen og ca prosentvis tidsbruk på nevnte oppgaver  
     
Fremtidige endringer i arbeidsoppgaver     
    
Hva fremmer/Hemmer oppgaveløsningen? 
    
Hva kjennetegner de som har lyktes godt i stillingen?  
    
Hva kjennetegner de som ev ikke har lyktes i stillingen?  
   
Personkrav for stillingen: (Kompetansemodellen).