Ledelse, Rådgivning, Rekruttering | 18. januar 2022

Digital leder: Slik leder du ditt team når du har hjemmekontor

Å lede et team 100% digitalt krever at du bruker et annet sett med lederegenskaper enn du ville ha brukt til vanlig. Digital ledelse er mye mer enn å sjekke at oppgaver blir gjort og digitale status møter.

Dagens grense mellom jobb og privatliv viskes sakte ut.
Jobb er ikke lengre bare lønn og goder, din jobb skal bety noe mer for deg.

Som digital leder betyr det at du må lede og motivere ansatte på en helt annen måte enn før.

Hvordan være en god digital leder?


Vi vet at ansatte idag har et behov for å bety noe.
En annen følelse som står som nummer to er tilhøringhet.
Mennesker er flokkdyr, og vi trives alltid best sammen med andre mennesker som er like oss selv, og den tilhørigheten er vanskelig å erstatte når vi plutselig sitter bak hver vår skjerm.

Mange digitale ledere ble bekymret for produktiviteten til sine ansatte når vi plutselig ble beordret på hjemmekontor i en tid tilbake. Resultatet ble snarere tvert i mot, og mange ledere oppdaget hvor mye tidstyver det finnes på kontorene og hold på fleksiløsningen når samfunnet åpnet opp igjen. Men det lederne undervurderte var
men resultatet ble ikke at produktiviteten gikk ned, men mange savnet kontoret og mistet sin grunn til å komme på jobb og sin tilhøringhet.

Så selv om du vet at oppgaver blir utført og rutiner er på plass, så er det avgjørende å opprettholde regelmessig, effektiv kommunikasjon og gi næring til en felles følelse av tilhøringhet med digitale teammedlemmer.

1. Ha faste og regelmessige en-mot-en- og teammøter

Unngå fristelsen til å behandle dine 1:1-møter med teammedlemmene dine eller andre formelle fellesmøter som flyttbare.
Det vil bare fortelle dine ansatte at 1-1 møtene ikke er det viktigste for deg, men det vil ødelegge den strukturen og rammeverket som må på plass.

Behandle gjentakende møter som satt i stein, og du må ligge på sykehuset for at disse utsettes eller i verste fall avlyses..

2. Som digital leder må du ha gode systemer

Se hva slags systemer som finnes der ute som funker for deg og ditt team.
Det finnes mange svært sofistikerte applikasjoner som legger til rette for godt samarbeid i sanntid.
Disse plattformene bidrar til å hindre at noen føler at de henger med på prosjektstatus ved å gi innsyn i relevante samtaler.
Systemene holder også arbeidsflyt, rutiner og viktige delmål under kontroll.

3. Etablere virtuell kontortid

Opprett et virtuelt kontor.
Bruk teams eller din valgte plattform til å opprette et virtuelt møterom som gjør det mulig for folk å komme inn og ut. Det gjøres enkelt ved å opprette at fra 0800- 0900 så er din kontor-dør åpen, og folk kan droppe innom for å spørre om noe.
Se til at du har felleschatter eller team-chatter som oppfordrer til positiv aktivitet.

Ved å gjøre deg tilgjengelig for teamet ditt på en mer uformell måte, kan du få alle godene og fordelene ved å jobbe side om side uten å være på samme fysiske sted.

4. Slå på videokameraet

Det kan være fristende å ikke ha på kamera fordi du ikke orket å fikse håret eller sminke deg.
Men for tilhøringheten og samholdet er det best å slå på kameraet så mye som mulig.

Er du en digital leder er nøkkelen å se ditt team så ofte som mulig.
Å se dine ansattes ansikt er den eneste måten du kan plukke opp andre ting som mistrivsel eller at din ansatt ikke har det bra.

Ved å ha på kamera når dere prater vil det og fremme en følelse av å ikke være alene og et fellesskap som er viktig for alle mennesker.

En digital leder må engasjere – kanskje mye mer enn noen gang før!

5. Planlegg enkle “kaffe-kopp” møter

Hvorfor ikke sette opp en tid som er teamets tid?

Alle har behov for å blåse ut litt innimellom, og sannsynligheten for at man kan holde dine møter enda mer jobbrelatert, er å sette opp noen enkle digitale felleslunsjer.
Du kan og sette opp et digitalt “Rundt kaffe-maskinen” møter.
Bygg kultur rundt deg. Bare ikke undervurder den 30 minutteren som det kreves for å kunne slarve rundt ting, og dette er heller ikke noe som du som digital leder alltid bør være tilstede på.
La det være frivillig. Men det må starte med deg som leder.

Som et heldigitalt selskap har vi både hatt digitale julebord, sommerfest og lanseringsfester!
Er ikke mer moro enn man lager selv!

Daglig leder sky group – linda bræin

6. Skap engasjement og moro! Planlegg sosiale happenings

Teambygging er like aktuelt og like viktig i en heldigital bedrift.
I vår moderne verden er det mange måter å holde kontakten på.
Ingenting slår en faglig kahoot, eller en ikke faglig kahoot.

Det kreves litt ekstra engasjement for å holde kontakten når du ikke er i fysisk nærhet til dine medarbeidere, teammedlemmer og kolleger.

Men – med litt disiplin og kreativitet i tillegg til banebrytende teknologi – er det mulig å holde både produktivitet og moral høy.