Rådgivning

Har du nyansatte? Her er 8 tips for en vellykket onboarding

De positive effektene av en god onboarding gjenspeiles ofte i lavere turn-over og ansatte som blir lengre.

Dessverre slutter alt for mange nyansatte i jobben i løpet av det første året. Samme måling peker på at det i gjennomsnitt tar en nyansatt mer enn 6 måneder å generere mer verdi enn det har kostet å ansette vedkommende. Det er derfor et stort behov for å få det beste ut av den første periode i ansettelsen. Dette både for å sikre at den nyansatte blir i jobben, men også for å redusere tiden det tar før den nyansatte er lønnsom for virksomheten. Onboardingprosessen har en direkte effekt på medarbeiderens trivsel, engasjement, tilfredshet og lojalitet. Samlet sett gjør dette det derfor svært lønnsomt å sikre en suksessfull onboarding.

Start idag!

Onboarding og rekruttering henger tett sammen.
Tradisjonell onboarding starter i det rekrutteringsprosessen opphører.
Vi ser at verdien av å implementere rekrutteringsprosessen som en del av onboardingen er stor, og man oppnår høyere suksessrate på ansettelsene.

Det er alltid hyggelig med ny energi ombord, men hvor flinke er vi på å legge til rette for at nye medarbeidere skal lykkes i jobben? Basert på våre tilbakemeldinger ser vi at selve onboardingsprosessen er den delen hvor den gode planleggingen ofte uteblir. En god onboarding kan sikres ved at man benytter en god samarbeidspartner som er dedikert til oppgaven.

En dyktig rådgiver fra Sky Group sikrer kvalitet i alle ledd frem til kandidaten er godt integrert i organisasjonen din. En profesjonell onboarding sikrer organisasjonens omdømme, og vil kunne bidra til at de dyktigste kandidatene velger din bedrift.

Det er lønnsomt å sikre en god integrasjon med rekrutteringsselskapet – også på lang sikt.

Hva kan du gjøre nå!

1. Lag en sjekkliste

En sjekkliste kan bestå av praktiske ting som skal være på plass før den første arbeidsdagen for den nyansatte.
Dette kan være nøkkelkort, systeminnlogg, pc, telefon og annet.
Har du mulighet så bør du som nærmeste leder alltid ta imot den nyansatte, og pleier dere å kjøpe blomster se alltid til at noen overrekker den og at den ikke bare står der.

2. Send en velkomstmelding eller inviter til lunsj 

Har du gjennomført en ansettelse ved hjelp av et rekrutteringsselskap så avdekk deres rutiner. Sky Group bistår alltid sine kunder med å holde kandidatene varme og ønske de lykke til på sin første arbeidsdag.
Vi opplever ofte at etter signert kontrakt så uteblir dialogen mellom kandidaten og bedriften inntil første dag på jobb.

Noen kandidater ønsker at første arbeidsdag skal være starten, mens andre kan ha interesse av å bli innlemmet i selskapet allerede etter signert arbeidsavtale. Kanskje kan din bedrift med fordel invitere en nyansatt til en sosial happening? Legge den nyansatte inn i epostsystemet eller i chatdialoger? Opprett en god dialog med den nyansatte allerede nå. De aller fleste av oss ønsker å føle oss velkommen og vi vil føle tilhørighet.

Dersom du som arbeidsgiver lar kommunikasjonen være lik null fra kontraktsignering frem til oppstart så skaper du unødvendig usikkerhet og stress. Denne venteperioden kan være lang. Vi har sett eksempler på verste scenarioer der hvor kandidaten har kansellert hele arbeidskontrakten og trukket seg utav prosessen.

3. Introduser den nyansatte til kolleger og teamet.

La personen føle seg ønsket og velkommen. Hjelp den nyansatte med å bygge relasjoner fra første arbeidsdag og gjerne litt før hvis det er mulig.

Involver deg som leder

4. Alltid ha en ansatt som er en fadder

Dette må ikke være en leder, men en som er på samme “nivå” som den nyansatte.
Dette må være en person som du vet presenterer selskapet på en god måte og er en ambassadør for selskapet. Det bør være en person som er flink til å få med seg folk og er flink til å få andre til å føle seg vel.

5. Lag en oppfølgingsplan

En Onboardingsprosess er viktig, og den skal ikke delegeres bort. Denne fasen er gull verdt for deg som leder, og en ypperlig mulighet til å sørge for at feil rutiner og negative holdninger finner sted.

Strukturer oppfølgingen og involver og informer din nyansatte om hva som skal skje.
Gjennomføre det du sier, og hold avtaler.

Det finnes knapt en dårligere start i et ansettelsesforhold enn at en leder gir lovnader for så å ikke følge opp disse selv. Sett deg selv ved spakene å styr toget, uten deg kan endestasjonen bli hvor som helst.

Uten din navigering kan endestasjonen bli svært tilfeldig.

6. Vær tilstede, og vær aktiv 

Våre beste onboardingscaser er der vi får tilbakemeldinger fra kandidatene våre at lederne er tilstede og deltar i den nyansattes hverdag. Der de blir sett, hørt og respektert.
Det kan være enkle ting som et klapp på skuldra, en fem minutters kaffeprat, eller de magiske ordene: “Hvordan går det?”
Ikke undervurder “kaffekopp- samtalen”

7. Information overload! Prøv å fordele informasjonen over tid. 

Når det gis for mye informasjon på en gang kan viktig informasjon forsvinne i mengden. Ved å dosere informasjonen over tid, sikrer du at medarbeidere får bedre innblikk i virksomheten.
En nyansatt vil helst ikke være til bry, og har kanskje litt for stor respekt for sin nærmeste leder. Her er fadderen en perfekt løsning.

8. Vær kreativ i din onboardingsfase

Jo raskere ditt team blir kjent jo raskere vil de jobbe effektivt sammen. Fordelen med å være godt kjent er at man tørr å utfordre hverandre og man tørr og gi beskjed når man ikke er fornøyd med resultatet. På den måten spiller man hverandre gode. En nyansatt vil nok ha en langt større terskel for å gi beskjed. Vær kreativ med dine onboardinsprosesser og tørr å by på deg selv.

“Bli kjent leker” på teamet, “shadowing” eller følg en kollega, ha tildelte dager rundt på huset så den nyansatte forstår hva alle de forskjellige avdelingene gjør. Dette er spesielt viktig i leder- onboarding.
En leder som har innsikt i hvordan arbeidshverdagen ser ut på de ulike avdelingene eller hos de ulike medarbeiderne er en sterk leder med mange fordeler.

LES OGSÅ: Fallgruver du som ny leder bør unngå

Se til at den nyansatte blir satt inn i alt:


Kultur – regler – nettverk – samarbeid – kompetanse – resultater

Vær obs: De 4 kritiske periodene

Det kan være en fordel for virksomheten å måle onboarding gjennom hele det første året, men det er de første 3 månedene som etter vår erfaring er de mest kritiske.

Vi mener at det er fire kritiske perioder og tidspunkter som må sikres for at den nye medarbeideren ikke skal falle fra.

Disse periodene bør derfor brukes som milepæler i onboardingfasen:

  • Fra kontraktsignering til første dag (pre-boarding)
  • Den første dagen
  • De første 30 dagene
  • De første 90 dagene

Tenk onboarding over lengre tid

Å perfeksjonere en god onboarding i en bedrift er ikke noe man gjør over natten. En god onboarding er levende og må selvsagt følges opp, videreutvikles og evalueres.


Dersom du jobber i en liten bedrift uten eksisterende rutiner på onboarding så kommer du langt ved å følge disse enkle tipsene nevnt i denne artikkelen.

Våre rådgivere bistår deg med onboardingen