Ledelse, Rådgivning

Er du ny som leder? Ikke gjør disse feilene

Er du en ny leder? Gratulerer med videre bykst opp på karrierestigen!

For ledere stilles det høyere forventninger og høyere krav til ekspertise enn hos andre ansatte. Du kommer til å gjøre feil, men det viktigste er at du lærer og unngår å gjøre samme feil flere ganger.

Du må se på det å gjøre feil som en mulighet for å lære og vokse. Det er to måter å gjøre feil på; den ene er at du gjør en feil, innrømmer det. Du ordner opp, og lærer av det. Den andre er den mer alvorlige, og kan i verste fall gå utover hele arbeidsplassen din. Ledere som ikke innrømmer feilene de har gjort, men i stede skylder på de ansatte eller andre for å slippe unna. Kjenner du deg igjen i sistnevnte, så har du en vei å gå.

Du setter deg ikke mål

Prinsippet er enkelt. Du er kapteinen og de som rapporterer til deg er mannskapet ditt. Mannskapet er gode på sine oppgaver, men båten kommer ingen vei hvis ikke kapteinen har en klar formening om hvor båten skal ankre opp.

Du kommuniserer ikke tydelig nok

Klare mål og forventinger til deg selv det har du, og du vet hvor skipet skal. Husker du å involvere mannskapet? Ikke glem å kommunisere klart og tydelig hva som er målet og planen for hvordan dere skal komme dit. Lede veien, ikke beordre.

Du slipper ikke andre til.

Som leder må du tørre å slippe andre til. Du skal ikke ha svaret på alt og du skal ikke være best i alt. Som leder har du fokus på rammebetingelsene og sørger for at dine medarbeidere har det de trenger for å gjøre en god jobb.

Du blir for autoritær

Mange nye ledere går i den fella at de tror at ledelse handler om å fortelle andre hva de skal gjøre. Gi ordre og forvente at alle adlyder blindt. Ledelse handler om tillitt, det er viktig å forstå at tillitt fra de ansatte kommer over tid.
Forsøker du å gi ordre og ha en autoritære lederstil vil du i verste fall miste medarbeiderne dine. De fleste blir usikre og blinde “ja” mennesker som ikke tør å si ifra. Sørg for at du som leder involverer og delegerer, og vær tålmodig. Det tar tid å bygge tillit

Ny leder? Du må aldri være redd for å ta tak i konflikter

Ta tak i konfliktene

Fra tid til annen opplever vi konflikter på arbeidsplassen. Som leder er det ditt ansvar å rydde opp i konflikter som ikke lar seg løse partene imellom. Konfliktløsing starter alltid med å lytte til alle involverte parter.


LES OGSÅ : Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen.

Du må forstå at medarbeiderne kommer til å teste deg

Alle har behov for å bli kjent med sjefen sin, og mange gjør dette ved å teste hva de kan komme seg unna med.
Det kan være at de unnlater å gjøre oppgaver, eller at de dumper oppgaver på deg som de burde løst selv.
Andre vil kanskje åpenlyst utfordre beslutningene dine, eller stille krav om hvilke ting du skal ta tak i. Gamle konflikter kan ligge å ulme. Ditt inntog gjør at noen ser sitt snitt til å bruke det til sin fordel. Du skal stole på dine medarbeidere, men ikke vær naiv.

Du skiller for mye mellom din rolle og deg som person

De beste lederne er de som har lite eller ingen skille mellom den han er som person og som leder. Den beste lederen ser på sitt lederskap som en naturlig del av sine ønsker og mål, og bruker seg selv på en naturlig måte. Han er ikke redd for å gjøre feil fordi det er en naturlig del av å være menneske.

Du bruker mye tid og energi på å være kompis med medarbeiderne 

En leder kan til tider føle seg ensom i sin rolle. Det er spesielt vanlig i perioder hvor lederen møter motgang, noe som er vanlig for ledere. For å bøte på dette vil lederen søke vennskap blant medarbeidere. Men en leder er betalt for å ta upopulære avgjørelser og gjøre ting som ikke alle forstår fullt ut. En leder kan og bør søke nye kollegaer og allianser på samme nivå som seg selv.

Du undervurderer betydningen du har som forbilde 

Ledere har en tendens til å nedvurdere hvilken rolle de spiller i andres liv. Men en leder vil alltid, og i stor grad, påvirke mange rundt seg. Lederen bør sørge for å være et godt forbilde og leve etter gode verdier og uklanderlig oppførsel. Lederen bør være et forbilde. Lederen skal styrke selskapets varemerke ved å etterleve verdier og god forrettingsskikk og kultur.

Du tror du skal kunne alt om det meste 

En leder er i likhet med andre ansatte tilsatt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner, både formell utdannelse og erfaring. Det er denne kompetansen man kan forvente at han skal benytte, ikke noe annet. Derfor er det viktig for en leder å informere ledelsen og medarbeidere om dette, samt sørge for å utvikle seg og tilegne seg nye kunnskaper etter som tiden går.

Spør oss om lederkurs!