Ledelse, Rådgivning | 20. april 2022

Slik lykkes du med digital ledelse.

10 punkter for å lykkes med digital ledelse

Sky Group, digital transformasjon 2022

Digital ledelse har vært Sky Group sin gullgruve siden 2014. Sky Group var det første norske selskapet som kastet kontornøkkelen, og opprettet digitalt kontor. Selskapet jobber digitalt på alle plan og nivåer. Ikke overraskende er selskapet uoffisielt kåret til Norges mest miljøvennlige selskap ved siste sertifisering via Miljøfyrtårn.

Sky Group jobber i dag med å rådføre andre til digital suksess. Både kandidater og bedriftskunder har hatt, og har nytte av Sky Group sin kunnskap om digital ledelse som for mange er ukjent territorium. Sky Group sin kompetanse kom lenge før pandemien tvang alle ned i digitalt knestående.

Nøkkelen er først og fremst å ikke avansere den digitale transformasjonen mer enn nødvendig.

Heidi Alice Vennevik, Gründer av Sky Group

I takt med det digitale skiftet oppstår mange nye ord og uttrykk. Det er lett å gå seg bort i jungelen av alt som alle mener du må kunne for å lykkes med digital ledelse.

Har du fått i oppgave å lede noen, et team eller et selskap digitalt?

Senk skuldrene. Du skal i praksis gjøre akkurat det samme som du gjør i dag, bare digitalt.

10 punkter for å lykkes med digital ledelse:

1. Slutt å tenk annerledes

Det viktigste du gjør som digital leder er å ikke endre tankegang fra hvordan du ledet et team fysisk. Digital ledelse bør nemlig utføres på akkurat samme måte med noe tettere oppfølging.

2. Tett oppfølging

En god digital leder er «på ballen», og følger opp sine medarbeidere på daglig basis og ofte flere ganger om dagen.

3. Intensiver kommunikasjonen

Kommunikasjonen kan føles noe mer intens når man kommuniserer digitalt. Tre telefoner på en dag kan føles masete? Legg fra deg den tanken. Du har ikke mulighet til å gå forbi kontorpulten til vedkommende.

4. Børst støvet av SMART modellen for utarbeidelse av mål og måloppnåelse.

Kjenner du til SMART modellen? SMART modellen er en motiverende og effektiv metode som hjelper oss med å sette mål, og nå dem. Hver bokstav står for kjennetegn eller egenskaper målet må ha for at det skal kunne fungere som en drivkraft.

  • S (SPESIFIKT) Hva konkret skal du gjøre, og hvordan?
  • M (MÅLBART) Er endringene målbare? Hvordan måle effekten?
  • A (AKSEPTABELT) Er målet akseptert av alle involverte?
  • R (REALISTISK) Er målet praktisk mulig gjennomføre?
  • T (TIDSBESTEMT) I hvilke tidsrom skal målet gjennomføres?

5. Gode systemer som måler aktivitet

At du som digital leder har gode og faste rutiner er viktig. Du må gjerne gjøre rutinene manuelt, men gode systemer vil uten tvil gjøre ditt lederarbeid mer effektivt og tidsbesparende.

CRM system som viser hver enkelt teammedlem sin aktivitet, resultat og måloppnåelse med delmål er et behov du raskt vil se at du har.

6. Ikke mist kontrollen

Det er ikke uvanlig å føle at man mister litt kontroll i en startfase når man skal Coache, motivere, veilede og tilrettelegge digitalt. Føler du at du mister grepet og resultatene faller? Stop og Tenk.

Hva ville du gjort under fysiske omstendigheter? Hvordan kan du dra den metoden over i en digital variant? I de aller fleste tilfellene så faller resultatene fordi du ikke har latt hyppigheten på kommunikasjon med dine teammedlemmer holdt stand. Ble du litt for avslappet fordi det først gikk bra? Digital ledelse er ikke et hvilehjem selv om du kan utføre arbeidet fra hytta.

7. Aldri senk blikket

I det du slipper «garden» og lener deg tilbake vil du ganske umiddelbart oppleve redusert aktivitet, som igjen fører til fall i leveranse. Vær en hauk! Se for deg at du flyr over ditt ansvarsområder, og dine folk. Du ser alt i fugleperspektiv. Hva ser du? Jobber folk? Er det et bilde av effektivitet som fører dere mot målet du ser?

8. Rapporter, og be om hjelp

Dersom du ser at trenden går feil vei uten at du vet årsaken så er det din plikt som leder og rapportere videre til nærmeste overordnede om situasjonen. Når du ikke når dine mål, når heller ikke din leder sine mål, og til syvende å sist vil ikke selskapet nå sitt årsresultat. Det er aldri flaut å gi beskjed om at man ikke ser årsak/virkning. Når du rapporterer om nedagående kurve så gir du andre i bedriften mulighet til å hjelpe, ikke bare deg, men hele selskapet, med å tenke nytt, gjøre ulike grep som du kanskje ikke tenkte på?

9. Aldri tro at din innsats ikke påvirker noen

Hvert eneste grep du tar påvirker noen. Enten positivt eller negativt. Sett deg mål (SMART) og legg en plan for veien til målet. Når du når ditt mål, har du gjort akkurat det alle forventer av deg.

10. Avdekk om du er motivert for å jobbe med digital ledelse.

Still deg selv 3 spørsmål:

  1. Hvor lyst har jeg til å endre meg? (På en skala fra 1-10)
  2. Hvor stor tro har jeg på å lykkes? (På en skala fra 1-10)
  3. Hvilke ressurser har du/selskapet, og hva trenger dere for å nå målet?

Søker du nye jobbmuligheter?

Vi headhunter deg! Registrer deg HER