Snapper kjører influencerkampanje for sine Premiumkunder!

Hva er en influencerkampanje?

En influencerkampanje er en markedsføringsstrategi der en merkevare samarbeider med en eller flere influencere for å nå ut til sin målgruppe for å fremme sine produkter eller tjenester.

En influencer er en person med betydelig innflytelse og følgerskare på sosiale medieplattformer.

Snapper og Sky Group har et betydelig antall følgere i sitt nettverk. Selskapet har over 500 norske bedrifter i din kundeportefølje samt hjelper hundrevis av jobbsøkere inn i ny jobb hvert år.

Selskapet har stor innvirkning på jobbmarkedet via sitt nettverk og et godt opparbeidet renomme ute i markedet. Sky Group er selskape som vokser mest i følgerskare på både Linkedin og Facebook i sin bransje. Vi når ut til tusenvis av følgere hver gang vi poster et innlegg. Det er dette nettverket Snapper sine premiumkunder får nyte godt av.

Snapper og Sky Group har hovedfokus på plattformen Linkedin som er skapt for nettopp jobbmarkedet.

Våre følgere:

Linkedin: 150 000 følgere

Facebook: 50 000 følgere

Hva innbærer en influencerkampanje?

Kundens garanti: Vi vet at din stilling vil få en ordentlig boost ute i jobbmarkedet og vi håper dette vil føre til at dere får flere søkere til stillingen.

Hva trenger jeg som kunde å gjøre?

For å kjøre en kampanje for din bedrift trenger vi at du sender oss stillingsbeskrivelsen som skal benyttes i kampanjen. Resten fikser vi!

Kampanjen annonseres senest 7 dager etter materialet er mottatt fra deg som premiumkunde.

Har du spørsmål ang våre influncerkampanjer, kontakt oss på support@snapper.city

Våre vilkår:

Tidsfrist: For at avtale om influencerkampanje skal være gjeldende for deg som premiumkunde kreves det at du innen 4 uker fra bestilling av Snapper har sendt oss lenke til stillingen dere ønsker at vi skal promotere i vår kampanje. Dersom tidsfristen på 4 uker er passert vil retten til kampanjen frafalle.

Lenke: Vi trenger en digital lenke til din stillingsannonse. Dersom du ikke har dette kan vi lage kampanjen for dere. Dette krever at vi oppretter en egen nettside for deres stilling. Arbeidet faktureres etter våre konsulentpriser.

Garantier: Vi gir aldri noen garantier på våre kampanjer. Antallet influencere i vårt rekrutteringspanel vil variere fra tid til annen.

Varighet: Kampanjen gjelder en utsendelse i Sky Group og Snapper sine kanaler på Linkedin og Facebook.

Kundens ansvar: Bestiller må selv ta kontakt innen 4 uker for å få utført kampanjen.