16. august 2022

Snapper som rekrutteringsverktøy

Med visjonen: Hele Norge rekrutterer har Snapper satt seg som mål å revolusjonere ikke mindre enn hele den norske rekrutteringsbransjen.

Hva er Snapper?

Snapper, en digital tjeneste for privatpersoner og bedrifter som befinner seg på nettadressen: www.snapper.city.

Snapper har to klare funksjoner:

  1. Hjelpe folk med å komme i kontakt med aktuelle arbeidsgivere.
  2. Hjelpe arbeidsgivere å komme i kontakt med aktuelle folk

Med visjonen: Hele Norge rekrutterer har Snapper satt seg som mål å revolusjonere ikke mindre enn hele den norske rekrutteringsbransjen. Målsettingen er å tilby en tjeneste hvor hvem som helst kan rekruttere til hvilken som helst stilling. Snapper skal gjøre dette ved å benytte den viktigste faktoren innen rekruttering, relasjoner.

Snapper ble lansert 18 januar 2022, og er en tjeneste levert av Sky Group.

Sky Group lanserer versjon 2.0 av Snapper høsten 2022.