Nyheter | 18. januar 2022

Sky Group bygger Norges nye digitale jobb-by!

Snapper city by Sky Group

Snapper City er navnet på Norges nye jobbplattform for jobbsøkere, og den som ønsker å sjekke markedet for muligheter.
Tusenvis av nordmenn er klare for å flytte inn i den digitale byen.

Et team med utviklere, designere og tekstforfattere har jobbet dag og natt for å kunne tilby en spennende og moderne plattform for jobbsøkere. Nå er dørene endelig åpnet!

Registrer deg i dag og motta spennende jobbtilbud fra Sky Group på vegne av hundrevis av bedrifter

Snapper City – Digital jobb by

Snapper City er en digital plattform som er utviklet først og fremst som en base for jobbsøkere hvor man kan registrere en digital jobbprofil. Basen er nå åpen for kandidaters registrering, men det gjenstår utviklingsarbeid. Snapper City er en plattform som aldri skal ferdigstilles. Den skal hele tiden være under utvikling. Den skal kontinuerlig innhente nye innovative løsninger i takt med tiden, behovet og markedet.

Ved å registrere deg som innbygger i byen så vil du få ulike valg på veien. Plattformen er den mest moderne som er å finne i dagens rekrutteringsmarked. Du kan benytte flere virkemidler for å gjøre deg selv til en attraktiv innbygger i byen.

Når din registrering er ferdig vil Sky Group sine rekrutterere jobbe for å matche deg opp med potensielle bedrifter som trenger nettopp din kompetanse. Det skal godt gjøres å ikke bli sett i denne digitale byen.

Du vil ikke bli involvert i noen prosesser før du selv har akseptert og bekreftet ønske om dette.

Som innbygger i Snapper City vil du ikke få tips om aktuelle stillinger som du selv kan søke på, Mye bedre! Vi tar dialogen med selskapet for deg. Ser vi at din profil passer til en av våre kunder så vil vi ta kontakt med deg for å avsjekke om interessen er gjensidig før vi tar kontakt med selskapet. Du har kontroll over din jobbprofil, dine personalia og dialogen hele veien. Alt skjer på bakgrunn av dine ønsker og vårt fokus er å hjelpe deg på dine premisser.