Rådgivning

Onboarding
Hvordan beholde dine ansatte

Employer branding eller merkevarebygging, inbound rekruttering og onboarding er egentlig litt samme sak.
I alle disse områdene må du som leder ha en klar strategi.

Viktigheten av en godt strukturert onboardingsprosess for nyansatte er ofte undervurdert, og får ofte litt lite oppmerksomhet i mange virksomheter.
Onboarding handler om mer enn vanlig introduksjon, omvisning, bestilling og oppsett av systemer med en blomsterbuketten på pulten.
Det er en prosess som starter i rekrutteringsprosessen og varer helt til den ansatte har vært hos deg godt over ett år.

Hvem tar i mot den nyansatte

En helt avgjørende suksessfaktor er førsteinntrykket den ansatte får av virksomheten din. For Sky Group sine kunder så starter “preboardingen” hos oss, og her legges grunnlaget for suksess for din bedrift og dine nyansatte.

Vær bevisst og strategisk på hvem som tar imot den nyansatte første arbeidsdag, aller helst bør det være deg. Den nyansatte bør få hilse på de viktigste nøkkelpersonene i selskapet, og ha en dedikert fadder. Det er ikke HR sjefen som den nyansatte skal jobbe med så sørg for at du ikke bare overlater alt til HR.

Hva kjennetegner de bedriftene som er gode på dette?

Til nå har vi samlet mye kunnskap og gjort oss mange erfaringer. Vi ser et klart skille mellom de som virkelig lykkes med onboardingsprosessene sine, og de som ikke lykkes. Bedriftene som virkelig lykkes med onboarding har gjerne en godt gjennomtenkt og strukturert prosess.

De som lykkes har ledere som føler eierskap og ser nytteverdien. Lederne forstår hensikten med prosessen og klarer å behovstilpasse onboardingen selv.

De som lykkes over tid er de som evaluerer prosessen både underveis og i etterkant. De som lykkes forstår at dette er noe som må jobbes med kontinuerlig.

Hvordan skal man evaluere en onboardingsprosess?

Onboarding av en ansatt er en lang prosess. Det er vanskelig å full-evaluere før det er gått noen år. Det må gjerne sammenliknes over tid.
For å klare å evaluere noe og synliggjøre nytteverdien måler vi kortsiktige resultater.
Har din nyansatte generert mer tidligere enn andre nyansatte?

Husk at de som lykkes med onboarding bruker tilbakemeldinger fra nyansatte til å videreutvikle onboardingsprogrammet.

Tips til en god onboarding

God onboarding er ingen quick fix, men det finnes allikevel noe du som leder kan ta tak i umiddelbart.
Så hvis du som leder forstår verdien i dette, så vil det spare din bedrift mye tid og kroner.

Det er 69% større sannsynlighet for at en nyansatt blir værende i bedriften i opp til tre år, dersom den er en del av et organisert onboardingsprogram.
Tips til hva du kan gjøre i din bedrift akkurat nå..

Ofte stilte spørsmål om onboarding

Når blir en ansatt egentlig full-effektiv?

Det er bevist at en ny ansatt vil ikke nå sitt fulle potensial før det er gått nesten ett år.
Så det vil si at du vet egentlig ikke om din onboarding har vært bra nok.
Men ikke la det være opp til skjebnen. Legg en plan og gjennomfør planen. Gjør du det så bør du kunne se en mer fulleffektiv ansatt godt før det er gått ett år.

Bistår dere kun i onboardingsfasen?

Sky kan bistå i alle fasene hvis ønskelig.
Som en rekrutteringspartner er vi allerede en viktig del av preboardingen.

Men vi kan bistå deg og din bedrift i crossboarding og off-boardingsfaser.

 

Preboarding
Perioden mellom aksept av tilbud og første arbeidsdag

Onboarding
Perioden fra første arbeidsdag. Introduksjon og intregreringsfasen

Crossboarding
Bytte stilling innenfor samme virksomhet, mellom avdelinger

Offboarding
Utfasing og avslutning av arbeidsforholdet. Vurder mulighet for re-rekruttering ved en senere anledning.

Hvordan er et onboardingsprogram ?

Med utgangspunkt i disse nivåene kan en Sky bistå med å planlegge et formelt og godt strukturert onboardingsprogram. Man kan velge at Sky kun skal bistå med å lage et program for en eller noen av fasene.
Eller du kan velge at alt skreddersys og oppdateres fra A-Å.

Preboarding
Perioden mellom aksept av tilbud og første arbeidsdag

Onboarding
Perioden fra første arbeidsdag. Introduksjon og intregreringsfasen

Crossboarding
Bytte stilling innenfor samme virksomhet, mellom avdelinger

Offboarding
Utfasing og avslutning av arbeidsforholdet. Vurder mulighet for re-rekruttering ved en senere anledning.

Hva bør jeg fokusere på etter jeg har signert en kandidat?

Det aller viktigste i tiden etter kontraktsignering er å trygge kandidaten i at dette var den rette avgjørelsen.

Våre rådgivere kan bistå deg i å sikre din onboarding. Ta kontakt for en konsultasjonstime om hva vi kan gjøre for deg.

Hva er viktig for kandidaten i innkjøringstiden ?

Første er det veldig viktig å bruke prøvetiden godt.
Ha en konkret opplæringsplan klar, og vær tydelig på opplæringsmålene.
For det andre er det viktig å avklare forventninger, ansvar og rammebetingelser som ligger til stillingen.
Tilslutt ha jevnlige prøvetidssamtaler. Gi fortløpende støtte, veiledning og tilbakemeldinger.
Etabler et godt støtteapparat for den nyansatte, en fadderordning anbefales. Som leder er det essensielt at du er tilgjenglig og tett på den første tiden.

Vårt program

Sky skreddersyr et program som er faglig forankret. 

Det vil skreddersyd ansvarsfordeling fra A til Å, det må implementeres og evalueres.

 

Compliance (samsvar)

Hvordan virksomheten tilrettelegger for at den nyansatte skal tilegne seg de nødvendige, grunnleggende organisatoriske kunnskapene. Gi en innføring i grunnleggende lover, regler og retningslinjer.

 

Clarification (avklaring)

Hvordan virksomheten tilrettelegger for at den nyansatte skal få en klar forventning til og forståelse av arbeidsoppgavene. Gjennomgang av stillingsbeskrivelsen, rollen og funksjonen, ansvar og myndighet, mandat, forventninger mht. verdier, etikk, ledelse, oppfølging etc.

 

Culture (kultur)

Et stort og bredt nivå der fokuset er å integrere den nyansatte i virksomhetens organisasjonskultur, både den formelle og den uformelle.

 

Connection (sosialisering)

Omhandler mellommenneskelige jobbrelasjoner, tilhørighet og trygghet, nettverk osv., som er nødvendig å etablere.

Competence

Å starte i en ny jobb er utfordrende, og det er mye å lære, selv når man er dreven i gamet. Derfor er det viktig å hjelpe den nyansatte med å bygge på mestringsfølelsen, slik at de kan beholde troen på at de har gjort et godt valg ved å komme til akkurat deg.

Check

Sørg for å sjekke hvordan onboardingen går med den nyansatte. Følges onboardingprogrammet slik det er tenkt?

Kilde: Talya N. Bauer sine 6 c-er

Priser

Alle våre onboardingsprogrammer er skreddersydd til hver enkelt kunde.
Vi kartlegger ditt behov og vi setter opp et estimat basert på timebruk og behov.

Våre onboardingsspesialister

Sky har satt sammen en gruppe med dyktige rådgivere som fokuserer på rekruttering og onboarding.
Vi i Sky mener at onboardingen må starte med et godt samarbeid med et solid rekrutteringsselskap.

Bestill konsultasjon med en rådgiver på onboarding.

La oss skreddersy ditt onboardingsprogram.

Bauer, Talya N. Ph.D. 2010 “Onboarding new employees: Maximizing success”.

Filstad, Cathrine. 2017. Nyansattes organisasjonssosialisering. 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

HR Norge. Rekruttering, kan vi forutse frivillig turnover?

Bestill en gjennomgang av din onboarding

Er du en leder og kan tenke deg en konsulatsjonstime med en av våre rådgivere.
Ta kontakt så kan vi se om vi kan hjelpe deg.