Ledelse, Rådgivning, Rekruttering | 24. januar 2022

10 trender som vil forme arbeidslivet i 2022 og fremover.

Vi er på vei inn i en ny tid. Miljø, frihet og jeg`et står i sentrum mer enn noen gang. Hvem er vi, og hva vil vi med livet vårt er spørsmålet stadig flere stiller seg midt i hverdagens rutiner. Ord som “småbruk”, “Sofa” og fleksibel jobb” er internettets mest søkte ord. Vi trenger en ny tid som lar hodene våre hvile. Den tiden vil starte i 2022 om våre spådommer viser seg å bli en realitet. Her kommer 10 trender som vil forme livet vårt i 2022 og fremover.

1. Fleksibilitet

Bedrifter som kan tilby fleksibilitet i arbeidshverdagen vil være vinnerne. Ansatte vil utfordre bylivet, og flytte til steder med lavere levekostnader. Interessen for småbruk og et liv i ètt med naturen trer mer og mer frem. Jobbfleksibiliteten vil ta oss tilbake til den grønne fortiden. I seks timer sitter vi på hjemmekontor å gjør arbeidet vårt, resten av dagen nytes i naturens ånd. Dagens HR-ledere må sette fleksibilitet og håndtering av medarbeideropplevelser først på agendaen.

2. Kortere arbeidsuke

Den fleksible nye arbeidsrutinen og folk på hjemmekontor gjør at folk flest jobber mer effektivt enn på kontoret. Fra hjemmekontor slipper de ansatte å forholde seg til unødvendige møter, og unødvendig kaffeprat. Antallet effektive arbeidstimer økes. For å være konkurransedyktig i jakten på de beste talentene og samtidig ha fokus på bunnlinje vil selskaper i fremtiden tilby kortere arbeidsuke fremfor lønnsøkning. Dette i takt med at folk er mer fokusert på frihet enn noen gang tidligere.  32 timers arbeidsuke blir den nye hverdagen. De ekstra timene med frihet skal vi bruke på å dyrke frem vår egen mat i egen grønnsakshage.

3. Selskapenes omsetning vil fortsette å øke, vår storhetstid er ikke over

I takt med at vi blir vant med å jobbe digitalt, effektiviteten øker, fleksibiliteten gjør oss til gladere arbeidere vil selskapenes omsetning øke i fremtiden. Vi er ikke på vei ned, vi er på vei opp til glede for alle kapitalister. Vi blir langt mer bevisst på vår egen opptreden og vi vil i langt større grad ta ansvar for kloden og miljøet i lever i. Det vil ikke være akseptabelt å tjene gode penger på selskaper og arbeid som forvitrer kloden vår. Samfunnet vil kun aksepterer selskaper som tar ansvar for miljøet og storsamfunnet.

4. Flere vil bytte jobb

Ved at folk jobber hjemmefra vil det sosiale presset på jobb om å “bli ved sin lest” forsvinne. Folk vil bytte jobb oftere, og fristille seg fra jobber som ikke tilfredsstiller rammene arbeidsgiveren har satt for sitt eget liv. Med den digitale jobbtrenden vil antallet jobbmuligheter blomstre. Med hybrid og eksternt arbeid som norm, utvides den geografiske radiusen til organisasjonene som noen kan jobbe for. På sikt vil de nasjonale grensene viskes ut. Facebook, Amazoon og Tesla har allerede vist at de nasjonale grensene ikke har noen betydning i jakten på de beste hodene. Dette kommer også din bedrift til å merke om du ikke sitter i en posisjon som gjør at du kan unngå revolusjonen vi nå trer inn i. .  

Utvalget av potensielle arbeidsgivere utvides også sammen med de ansattes pendlertoleranse pga at pendling i fremtiden kommer til å bli akseptert på et langt større plan. Tilstedeværelsen på kontoret blir ikke like viktig.

5. Lederens rolle vil endres

Arbeidsdagen til en leder vil endres. De ansatte vil i langt større grad bli målt via robotiserte, digitale og automatiserte løsninger. Tech og utvikling vil bli allemannseie. Ingen selskaper i fremtiden kan komme unna teknologiens fremspring. Ledren kan bruke mer tid på menneskelige relasjoner. Aldri har vi hatt mer behov for å bli sett, hørt og omfavnet. Et samfunn fullt av press og påvirkning seter spor psykisk og mentalt. God psykisk helse blir viktigere enn en fin tittel.

6. Metode for måling av medarbeidernes prestasjoner vil endres

Ved digitalt arbeid og ansatte på hjemmekontor vil lederens mulighet til å ha innsikt i den ansatte sin arbeidsdag reduseres. En undersøkelse gjennomført av Gartner på 3000 ledere avslørte at 64% av ledere tror at interne arbeidere yter bedre enn eksterne arbeidere, og 76% tror at interne arbeidere har større sjanse for å bli forfremmet. Du kan lese mer om undersøkelsen her: Ytelsesstyring: 6 måter det vil endre seg på (gartner.com)

7. Kompleksiteten ved å administrere en hybrid arbeidsstyrke vil drive noen arbeidsgivere til å kreve retur til kontoret.

Skal vi tro Gartner sin undersøkelse: (Insisterer på at en obligatorisk retur på stedet kan forårsake kritiske talentrisikoer (gartner.com) så er det mer enn 90% av arbeidsgiverne som planlegger å ta i bruk en hybrid arbeidsmodell for sine arbeidere i 2022. Selv om det er slik vi vil oppleve pandemitiden og tiden etter så er det også forventet at profilerte selskaper vil kreve at ansatte kommer tilbake til kontoret på heltid. Faktorer som vil drive dette sjiktet er:  

  • En administrerende direktør som skal forsvare lave omsetningstall og dårlige prestasjoner med at hybridarbeid ikke fungerer.
  • Arbeidstakere som tar på seg arbeid for flere aktører som igjen fører til frykt hos ledelsen for tap av fokus.
  • Opplevd tap av organisasjonskultur

Gartner mener imidlertid at organisasjoner som implementerer en hard retur til kontoret, raskt vil oppleve at utfordringene de sto overfor skyldtes andre underliggende faktorer. Krevende ansatte tilbake til kontoret vil bare ytterligere forverre omsetningen.

8. Velværepakke- den nye lønnsforhøyelsen

Mange bedrifter har fokusert og fokuserer fortsatt på medarbeidertilfredshet eller engasjement for å forstå de ansatte i sin bedrift. I 2022 tror vi bedrifter vil legge til noen flere tiltak for å vurdere sine ansates mentale, fysiske og økonomiske helse. En gartnerundersøkelse av 52 HR ledere fant at:

Mange selskaper utvidet velværestøtten de ga sine ansatte i kjølvannet av pandemien. En Gartner 2020-undersøkelse av 52 HR-ledere fant at 94% av selskapene gjorde betydelige investeringer i sine velværeprogrammer. Analysen viste også at det var en klar økning i helsegevinst for de som benyttet programmene. Det er grunn til å tro at organisasjoner i 2022 vil ta i bruk trivselstiltak for mentak og fysisk helse for å kunne forutsi ansattes ytelse i fremtiden.

9. Den politiske samfunnsdebatten kommer inn på kontoret.

Arbeidstakeren i 2022 blir bedt om å bringe hele sitt “selv” til jobb når selskapet prøver å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø. Dette er en stor endring fra kun ti år tilbake i tid da vi fikk beskjed om å legge igjen privatlivet hjemme når vi gikk over dørstokken til kontoret. Dette vil skape et tydeligere skille mellom ansatte og er grobunn for flere konflikter og splittelser på arbeidsplassen. Hva skjer når vi blir skuffet over sjefens holdninger og syn på verden?

10. Sitting blir den nye røykingen

Pandemien har vist oss at sittestillende arbeid er det nye «onde» vi skal krige mot i fremtiden. Fedme og overvekt er i full fremvekst i samfunnet. Her må norske arbeidsgivere virkelig ta sitt samfunnsansvar og få folk ut i skogen og opp i trærne. Uten konsekvente tiltak vil «sittingen» bli den nye røykingen. Eller er vi der kanskje allerede?

Home » Nyheter » 10 trender som vil forme arbeidslivet i 2022 og fremover.