Grønnvaskingsplakaten

Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre.

Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten.

Sky Group har den 29.06.2022 signert Grønnvaskingsplakaten.

Dette er en høytidelig signering som har gitt Sky Group en veiviser for retningen selskapet ønsker å gå. FN`s bærekraftmål nummer 8 har overskriften: “Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.”

Sky Group har med viten og vilje valgt bort den største inntekstkilden for de fleste rekruttering og bemanningsselskaper i Norge idag, nemlig bemanning. Bemanning skiller seg fra rekruttering ved at det ansettes til midlertidige stillinger. Jobb-kandidaten ansettes i Bemanningsforetaket og ikke hos arbeidsgiver. Kandidaten går en usikker tid i møte med kortvarige kontrakter uten lovnad om forlengelse av arbeidsforholdet.

Vi ønsker at alle som kommer til Sky Group skal få tilbud om 100% fast jobb. På bakgrunn av dette har vi valgt bort bemanning som forretningsområde og jobber kun med rekruttering som gir kandidatene fast ansettelse direkte hos arbeidsgiver uten mellomledd.

Sky Group har som formål å gi alle en trygg arbeidshverdag, og det er nettopp denne verdien vi jobber mot hver eneste dag. Vi setter oss stadig nye mål for å oppnå trygge rammevilkår og fremtidsutsikter for alle våre kunder, kandidater og forretningspartnere. Vi har en bærekraftig strategi som setter kompassnålen for selskapets fremtid.

Sky Group sin forretningside er tuftet på null utslipp. Vi er en 100% digital bedrift hvor alle jobber fra hjemmekontor. Vi sier ikke at det er løsningen på verdensøkonomien og utslippene, men vi sier at vårt bidrag betyr noe. Vi tar ikke bilen til jobben, vi flyr ikke ut i verden til møter, vi oppfordrer hverandre til å leve grønt, vi lærer, tilegner oss kunnskap og blir grønnere i takt med at forskere gir oss kunnskapen vi trenger for å kunne ta de riktige valgene. Veien blir til mens vi går, og vi tråkker opp veien sammen, med gjensidig forståelse for de valgene som må tas underveis for å bygge et levedyktig selskap samtidig som vi bygger “grønne broer” med omgivelsene våre og alle involverte parter.

 Vi er alle på en reise, hver enkelt må bidra å gjøre det vi kan for at den reisen skal bli så behagelig som mulig. Derfor har Sky Group idag signert Grønnvaskingsplakaten.

Vi skal ha ærlige hensikter i alt vi gjør og vi ønsker å skape en bedrift som er så transparent som mulig. Grønnvasking er en form for missledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstiller seg som bedre enn den faktisk er. Med vår signatur på Grønnvaskingsplakaten skal Sky Group være konkrete og tydelige på våre tiltak innen bærekraft, og åpen om vår egen påvirkning i all markedsføring og kommunikasjon.

Grønnvaskingsplakaten er et initiativ iverksatt av miljøselskapene Looping, 3 Norske, 12YEARS, Skift og Zero, og innspill er også gitt fra WWF, Fremtiden i Våre Hender og Forbrukertilsynet.

Her kan du lese mer om: Forbrukertilsynets veiledning om bruk av bærekraftpåstander i markedsføring

Grønnvaskingsplakatens 10 punkter

1. Vær ærlig og etterrettelig.

Vær varsom med å bruke ord som grønn, bærekraftig, resirkulerbar, eco-, og rettferdig, uten å samtidig forklare og dokumentere hva man har gjort eller skal gjøre. Unngå også glansbilder av ren natur, grønne blader, vindmøller i solnedgang eller lykkelige arbeidere for å fremstå mer bærekraftig. Ikke tilpass resultater fra tester og undersøkelser til egen fordel.

2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen. 

Selskaper som fortsetter som før, men med en markeds- og kommunikasjonsstrategi som fokuserer på bærekraft, vil nesten alltid være grønnvaskere. Sørg for en helhetlig tilnærming til bærekraft i virksomheten.

3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.

Det er fint å heise prideflagg, markere kvinnedagen, gå med bærekraftmål-pin på jakkeslaget eller dele #blacklivesmatter på Instagram, men det blir veldig hult om bærekraftsarbeidet stopper der.

4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker. 

Innrøm det heller om man er en del av problemet, og vær tydelig på hva man vil gjøre for å bli bedre. Dersom man har en god plan og tydelige mål er det fint å fortelle om det. Folk flest heier på de som gjør så godt de kan.

5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.

Det hjelper lite om fem prosent av en klærne til en kjede er “bærekraftig” om de resterende 95 prosentene er skadelig for klima, miljø og mennesker. Da bør det i fall foreligge konkrete planer om å endre dette størrelsesforholdet drastisk, og markedsaktivitetene må være en del av denne strategien.

6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.

Virksomheter som tar bærekraft på alvor jobber hardt med å redusere egne utslipp og avtrykk først.

7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler.

Bruk av etablerte merkeordninger gjør det lettere for både folk og virksomheter å ta riktige valg. Merker som kan gi et feilaktig inntrykk av en tredjepartssertifisering bør ikke brukes.

8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.

Nesten all produksjon av varer og tjenester har en eller annen påvirkning på klima, miljø, natur og mennesker. Hvis man ikke kan vise til konkrete tall og resultater som beviser at man er “bedre”, bør man la være.

9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.

De viktigste målene er de som er tettest på kjernedriften. Dersom en bedrift har en verdikjede med store miljøutslipp eller alvorlige brudd på arbeidernes rettigheter andre steder i verden, blir det tynt om bærekraftsarbeidet kun handler om likestilling her hjemme.

10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft.

Det er både bra og viktig å støtte en god sak, men donasjoner og sponsorater blir ofte enkle løsninger som frarøver muligheten til å etablere gode holdninger og kultur for bærekraft på arbeidsplassen. Det er langt vanskeligere selv å bidra til å nå bærekraftsmålene gjennom egen kjernedrift og verdikjede.

Sett spor etter deg, som du kan se tilbake på uten klump i magen.

Sky Group @ 2022