Employer branding

Employer Branding: Intervjuet

Førsteinntrykket med din bedrift

En viktig del av å opprettholde din bedrifts profil er å bygge en god intervjuguide og sette sammen gode intervjuprosesser og onboardinsprosesser.
Vi vet at kandidatens førsteinntrykk av deg som leder og bedriftens som helhet dannes i løpet av intervjuets fire minutter, og for kandidater med flere jobbtilbud på bordet kan du allerede da ha mistet hvis du er uheldig ditt møte med kandidat.

Bestill skreddersydd intervjuguide

Det er mange fallgruver du som intervjuer må passe deg for. De verste er til og med ulovlig.
Det er mye du kan spørre om, men også mye du ikke har lov til å spørre om.

Med en strukturert intervjuguide sikrer du at alle dine ansatte på vegne av din bedrift holder seg innenfor regelverket. Våre rådgivere holder også bedriftsinterne kurs om etikk, lover og regler innen rekruttering og ansettelse.

Intervjuteknikk – Du er også en selger!

Husk at du selger inn din bedrift som en arbeidsplass like mye som kandidaten selger seg selv inn til deg. Maktbalansen har endret seg, og det er en kamp om de beste kandidatene. Så spiller du kortene dine riktig, og forstår maktbalansen i intervjuet så vil du vinne.

Med rett intervjuteknikk og en god guide gjør du jobben lekende lett.
Her kan du lese mer om feil du som intervjuer gjørEn intervjuer er en selger- du må alltid ha kandidatens “what’s in it for me” i bakhodet

Når oppdaterte du egentlig din intervjuguide sist?

Måten folk lever og jobber på har endret seg, spesielt nå etter pandemien.
Arbeidstiden er ikke like bundet. Hvor du jobber er ikke like viktig, og ikke minst lønnen i seg selv er ikke lengre det som alene holder de ansatte motiverte.

Vi beveger oss på toppen av pyramiden hvor selvrealisering står i fokus.
Kandidaten som søker på jobben har et behov for å vite at jobben de skal gjøre betyr noe.

I tillegg til et behov for å bli motivert av noe dypere, trenger de også en viss form for tilhørighet i selskapet. Dette er noen av de tingene som står sentralt når kandidaten skal velge sin neste arbeidsplass.
Har du et godt planlagt intervju, kan du allerede i intervjuet starte å bygge tilhørigheten mellom kandidaten og deg som arbeidsgiver.

Klar for å ta grep?

Sky Group har rådgivere som kan bistå deg og din bedrift med å sikre kvalitet i hele intervjuprosessen.

Dette er prosjektbaserte oppdrag som må skreddersys til hver bedrift, og vil kreve et dialogmøte.
Det vil bli satt sammen en kravspesifikasjon for oppdraget med estimat og prisoverslag.

Vi vil gjerne høre fra deg