Slik går du frem for å få høyere lønn

Skal du reforhandle lønn er timingen og gode argumenter viktige punkter

Bedriftene skal betale lik lønn for likt arbeid og mengde uansett kjønn, men bedriftene vil fortsatt lønne forskjellige stillinger og prestasjoner ulikt. Skal du få høyere lønn, så er det i et jobbskifte eller stillingsbytte du kan hente inn de største lønnshoppene.

Forbered deg godt til møtet

Du må vite fakta. Ikke bare komme inn og krev at du får bedre lønn. Det er helt ok at du tenker at du har krav på det, men for å kunne komme igjennom så må du komme med mer.

Tenk igjennom:
  • Har stillingsbeskrivelsen din endret seg den seneste tiden?
  • Har du fått mer ansvar?
  • Har du tatt utdanning eller kurs?
  • Har du fått viktig erfaring som gjør deg enda mer skikket til arbeidsoppgavene?
  • Ligger du på riktig lønnstrinn for bransjen og andre i samme rolle som deg?

Øv deg gjerne foran et speil, tørr å snakke deg selv opp og ufarliggjør situasjonen.
Dette er ikke første gangen for din leder, så bare vær hyggelig og ha tro på deg selv.


Kanskje du også vil lese : Når bør du forhandle lønn

Forbered argumentene dine godt

Hold argumentene dine saklige og jobbrelaterte. Alt som er relevant for arbeidsforholdet ditt og som er av verdi for din arbeidsgiver er ofte gode argumenter. Husk at din leder skal argumentere for din lønnsøkning hos sin ledere igjen, så få frem hva bedriften vinner på det. Hva tjener de på å øke din lønn. Klarer du ikke svare på det, så er det vanskelig for noen andre å vinne din sak.

Vær realistisk – og se an timingen

Timing som alt annet er essensielt her. En bedrift som nylig har overlevd corona har sannsynlig svært lite å rutte med.
Du har levert noen dårlige måneder på salg, vent heller til du har gode måneder. Aldri be om lønnsøkning, når du presterer dårlig.

Hva er en lønnsmegler?

En lønnsmegler kan bistå deg med selve lønnsforhandlingen

En lønnsmegler kan hjelpe deg med å se igjennom arbeidsavtaler og lønnsmodeller

En lønnsmegler kan bidra med å finne hvilke tall det er realistisk at du forhandler med

En lønnsmegler hjelper deg med goder utover vanlig lønn

En lønnsmegler kommer med tips og ideer til hvordan du bør gjennomføre prosessen

En lønnsmegler kan være en støttefunksjon for deg gjennom hele ansettelsesprosessen, helt frem til kontrakten er signert.

Kontakt oss for en hyggelig prat

Se SSB sin lønnsoversikt over 2020 her

Home » Nyheter » Slik går du frem for å få høyere lønn