Rådgivning

Sky Group Lønnsmegling

Lønnsmegling

Arbeidsmiljøloven regulerer hverken størrelsen på arbeidstakers lønn eller retten til lønnsforhandlinger. Lønn er rett og slett et forhandlingsspørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Men dersom det eksisterer en tariffavtale på bedriften, har tillittsvalgte rett til å kreve lønnsforhandlinger. Dersom du ikke har noen til å forhandle lønn for deg må du ta saken i egne hender og forhandle selv med støtte fra noen av våre Lønnsmeglere.Les også; Hva er egentlig lønn og feriepenger, og hvorfor får vi det?

“Timing is everything- når skal du be om bedre lønn?

Selv om vi alltid anbefaler at du skal kjempe for rettferdig lønn, vet vi og at din suksess avhenger av noen faktorer.
Noen ganger er det faktisk hensiktsmessig å vente noen måneder før du tar selve møtet med din leder.

Tips til din forhandling på lønn

Hvis du virkelig trives i bedriften, men du synes du fortjener å få mer. Så si det, men ikke kom med trusler og eller løgner om at du har fått andre tilbud, eller andre tilbud som er høyere. Hvis nye avtaler som inngås baserer seg på løgn og bedrag vil dette tilslutt kommer frem.

Hvordan skal du forhandle din lønn?

Hvordan skal man gå frem for å be om høyere lønn?

Bedriftene skal betale lik lønn for likt arbeid og mengde uansett kjønn, men bedriftene vil fortsatt lønne forskjellige stillinger og prestasjoner ulikt.
Skal du få høyere lønn, så er det i et jobbskifte eller stillingsbytte du kan hente inn de største lønnshoppene.

Hva er en lønnsmegler?

Lønnsmegleren kan bistå deg med selve lønnsforhandlingen, og hjelpe deg med å se igjennom arbeidsavtaler og lønnsmodeller.
Denne personen kan bidra med å finne hvilke tall det er realistisk at du forhandler med

Lønnsmegleren hjelper deg med goder utover vanlig lønn, og kommer med tips og ideer til hvordan du bør gjennomføre prosessen.

Vi kan være en støttefunksjon for deg gjennom hele ansettelsesprosessen, helt frem til kontrakten er signert.

Les også : https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/lonn-og-arbeidskraftkostnader/statistikk/lonn

Bestill lønnsmegling

Fortell kort om din status og i hvilken bransje du har mottatt tilbud.
Slik kan vi matche deg med den riktige lønnsmegleren.